Kontakt

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa (budynek ZIAM obok Biblioteki WUM, parter, pokój nr 9)

tel. (+48 22) 57 20 490

fax. (+48 22) 57 20 491

e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl